Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, December 16, 2011

Visiting your artwork / Att hälsa på hemma hos sin konst


Today I delivered a photograph straight to the home of two real collectors. It was fun and strange to see some of my other pieces already hanging in their home! I do sometimes wonder where my photos end up; maybe I should visit my artwork more often ;)
I dag levererade jag ett foto raka spåret hem till två riktiga samlare. Det var roligt och konstigt att se några av mina inramade bilder som redan hängde hemma hos dem! Ibland undrar jag vart mina bilder tar vägen. Kanske jag borde hälsa på dem lite oftare ;) 


I was only carrying my mobile phone so pictures aren't great but you'll see my photos on the right
Jag hade bara mobiltelefonen så bilderna är inte jättebra men ni ser mina fotografier till höger


The lovely couple... Det fina paret...


...and their new photograph ...och deras nya fotografi

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig