Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, November 18, 2010

Stress symptom / Symptom på stress

Where are my keys? Where are my keys? Where are they? Oh. In my hand.
Var är nycklarna? Var är nycklarna? Var är nycklarna? Jaha, jag har dem i handen.


In other news, my exhibition is on its way to Stockholm. Me, I'm leaving in the morning.
Övriga nyheter är att min utställning nu är på väg mot Stockholm. Själv reser jag i morgon bitti.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig