Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, November 19, 2010

Bye bye, ciao, auf wiedersehen, hej då

It's Friday; tomorrow is the opening of my exhibition and I have to get up in six hours so... Bye for a while, internet and blog readers! Keep your fingers crossed! See you in Stockholm! Hej så länge!
Det är fredag; i morgon börjar min utställning och jag måste kliva upp om sex timmar så... Hej så länge, internet och bloggläsare! Håll tummarna! Ciao! Vi ses i Stockholm!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig