Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, November 23, 2010

P.S. Exhibition is on until December 20 / P.S. Utställningen pågår till den 20 december

Öppet: 11-18 alla dagar

Still waiting to get some more photos from the opening. In the meantime, this is me and the translator girls; photo taken by the third lovely translator girl.
Väntar fortfarande på att få lite fler bilder från vernissagen. Under tiden kommer här en bild på mig och översättningstjejerna; bild tagen av den tredje fina översättningstjejen.


And here you see the third lovely translator girl and may be able to guess who took the photo :)
Och här syns tredje fina översättningstjejen och ni kan eventuellt gissa vem som tog bilden :)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig