Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, November 21, 2010

My exhibition opening / Min vernissage


Photo by Arne Wiig

Yesterday was marvellous... Thank you everyone who came to the opening - there were hundreds of you - and who brought flowers and presents, purchased art and signed my guestbook!
Gårdagen var fantastisk... Tack alla som kom på vernissagen - ni var flera hundra - och som hade med sig blommor och presenter, köpte konst och skrev i min gästbok!

My real camera is being repaired so I didn't have any wide angle, but 20 of my photographs are displayed in sizes from 23x23 cm up to 60x60 cm, in two rooms - one red and one white. You walk from the white room into the red room into the party room with the punch!
Min riktiga kamera är på lagning så jag hade ingen vidvinkel, men 20 av mina fotografier visas i storlekar från 23x23 cm till 60x60 cm i två rum, ett rött och ett vitt. Man går från det vita rummet in i det röda och sedan in i partyrummet med bål!


In the red room there are a few miniatures (one of a kind) which I hadn't showed anyone until yesterday.
I röda rummet finns några miniatyrer (de enda i sitt slag) som jag inte hade visat någon förrän igår.


The adjoining antiques shop / Den angränsande antikaffären


I came home at 3.45 this morning, carrying a massive amount of flowers, an angel, a miniature camera, a book and a pretty card. Thank you everyone
Jag kom hem 3.45 i morse bärande på en stor mängd blommor och en ängel, en minikamera, en bok och ett fint kort. Tack allihop 

Thank you B, Vintagesmulor, Skatan, mum, Lo & Jo, Lady Fi and Tommy


The exhibition is open every day until December 20. I'm hoping to get some photos from friends and family as well soon :) / Utställningen är öppen varje dag till den 20/12. Jag hoppas på att få bilder som vänner och familj tagit snart :)

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig