Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, November 24, 2010

Photos from the exhibition opening / Bilder från vernissagen

With the help of friends and family, I now have a better collection of photos from the opening. Facebook album, click here. You should be able to see it even if you don't have Facebook. Click the photos in the album to move to the next one. Visitors, please help me tag the photos :)
Med hjälp av vänner och familj har jag nu en bättre samling bilder från vernissagen. Klicka här för att komma till facebookalbumet. Det ska gå att se även om man inte är med i Facebook. Man klickar på bilderna i albumet för att komma vidare till nästa. Besökare, hjälp mig tagga bilderna :)

Photo by Arne Wiig

Photo by Louise Andersson

Photo by Sarah Melzer
 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig