Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, November 26, 2010

Pecha Kucha Night

Pecha Kucha Night was so much fun! I talked about my business, my blog, inspiration; basically what I do. I also read part of my poetry book. There were eight other speakers with a variety of subjects ranging from theatre to Tokyo to roads and quality - illustrated, among other things, with a photo of dog hair!
Pecha Kucha Night var så kul! Jag pratade om mitt företag, min blogg, inspiration och vad jag gör i största allmänhet. Läste också lite ur min diktbok. Det var åtta andra personer som talade om de mest skilda ämnen från teater till Tokyo till vägar och kvalitet - vilket bland annat illustrerades med en bild på hundhår!
Me having lots of water... I have a tiny cold. / Jag som dricker massa vatten... Har en pytteförkylning.
Photos by Heidi Edlund

The camera I've borrowed has a super strong flash... The room was actually rather dark. Here's a photo without flash. / Kameran jag lånat har en jättestark blixt... Rummet var egentligen rätt mörkt. Här en bild utan blixt.
Artist Staffan Westerlund

I can really recommend Pecha Kucha! Check it out and see if there is one where you live! / Jag kan verkligen rekommendera Pecha Kucha! Kolla om det finns där du bor.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig