Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, November 8, 2010

A perfectly ordinary day in Härnösand / En helt vanlig dag i Härnösand

I was standing near a wooded area, waiting for some birds to appear. Instead, there was a flying chair.
Jag stod bredvid ett litet skogsparti och väntade på att några fåglar skulle komma fram. I stället kom en flygande stol.


Then, a very large dog with one blue eye and one reddish brown soundlessly showed up behind me.
Därefter dök en mycket stor hund med ett blått och ett rödbrunt öga ljudlöst upp bakom mig.

The chair - a chairoplane? - flew off into the sunset. I walked home.
Stolen - en flygstol? - flög mot solnedgången. Jag gick hem.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig