Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, November 7, 2010

Framed / InramadI'm thinking a lot about frames at the moment since my exhibition starts soon and I'll have to make some final decisions on frames tomorrow.
Jag tänker mycket på ramar just nu eftersom min utställning börjar snart och jag måste bestämma några slutgiltiga saker angående ramarna i morgon. 

Photo by Olle Iller
A frame for myself; this is a scarf my aunt Marianne knitted for me today! It's super cosy. Hope you all had a nice weekend!
En ram till mig själv; detta är en halsduk som min moster Marianne stickade till mig idag! Den är jättemysig. Hoppas att ni haft en trevlig helg!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig