Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, November 9, 2010

Maybe it has something to do with the twin ghosts / Det kanske har med tvillingspökena att göra


You know the twin ghosts by now. They appear in some of my photographs - when they so choose, of course.
Ni känner till tvillingspökena vid det här laget. De dyker upp i vissa av mina fotografier - när de känner för det, naturligtvis.


I've been listening a lot to CocoRosie lately, ever since I saw a girl dance to their song Lemonade. I just watched the video and I think there might be some twin ghosts in it!
Den senaste tiden har jag lyssnat mycket på CocoRosie, ända sedan jag såg en tjej som dansade till sången Lemonade. Tittade nyss på videon och jag tror minsann det är tvillingspöken med i den!

click:

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig