Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, November 26, 2010

Immortal flowers / Odödliga blommor


The flowers I was given at the opening are still blossoming, growing and making me feel as if I live in a secret garden. / Blommorna jag fick på vernissagen blommar fortfarande, växer och får mig att känna mig som att jag bor i en hemlig trädgård.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig