Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, November 10, 2010

Gammlia julmarknad / Christmas fair, Umeå, 4-5 december 2010

(Läs HÄR om Gammlia julmarknad 2011 i Umeå, 3-4 december! Read HERE about this year's Christmas fair, Gammlia christmas fair 2011)

Vänsterklicka på bilden för att få upp den i nytt fönster och skriv ut.
(Discount valid at the Christmas fair in Umeå)

Today I got my acceptance letter for the Gammlia christmas fair in Umeå. It's at Västerbotten Museum and most of the market will be outdoors but I got a really good spot indoors (if I read the map correctly) since I make nearly all of my things out of paper. Walk into the main building, up the stairs to the right and you'll find me and a pastry chef!
Idag fick jag brev om att jag är antagen till Gammlia julmarknad i Umeå. Det är på Västerbottens museum och det mesta av marknaden är utomhus men jag fick en riktigt bra plats inomhus (om jag läser kartan rätt) eftersom nästan allt jag gör är av papper. Gå in i huvudbyggnaden, uppför trappan till höger. Där är jag och en konditor!


This is a photo from last year, taken by Johannes Hedtjärn. The fair has around 30 000 visitors and it was lots of fun!
Det här är en bild från förra året, tagen av Johannes Hedtjärn. Marknaden har runt 30 000 besökare och det var jätteroligt att vara med!

Gammlia julmarknad 2010
4-5 december, kl. 11-16 båda dagarna

So... See you in Umeå - and at my exhibition in Stockholm! It opens next Saturday. Map and poster to come. These are some of the things I will bring to Umeå...
Så... Vi ses i Umeå och på min utställning i Stockholm! Vernissage nästa lördag. Karta och affisch kommer. Här är några av sakerna jag kommer att ha med mig till Umeå...Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig