Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, September 9, 2010

Summer came back / Sommaren kom tillbaka

A couple of days ago, my aunt texted me and said it was a nice summer day. I thought she was just trying to cheer me up so I put on my new very thick cotton tights, a long shirt and a jacket and walked outside, only to discover I was practically melting. There is more outdoor coffee, flowers still hanging on...
För ett par dagar sedan skickade min moster ett meddelande där det stod att det var en fin sommardag. Jag trodde att hon bara försökte pigga upp mig så jag tog på mig nya, väldigt tjocka bomullsstrumpbyxor, en lång tröja och en jacka och gick ut, bara för att upptäcka att jag nästan började smälta. Det blir mer utomhuskaffe, blommor som fortfarande hänger med...


Little visitors (and a very large butterfly flapping past my head) / Små besökare (och en stor fjäril ljudligt fladdrande förbi huvudet på mig)

Outdoor lunch with vegetables made by my sister / Utomhuslunch med grönsaker som min syster gjort

Go summer! You can do it! Heja sommaren!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig