Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, September 8, 2010

Le Cancan


A new addition to The Abandoned Amusement Park.
En ny bild till serien Den övergivna nöjesparken.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig