Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, September 8, 2010

How to wake up smiling at 4.30 a.m. / Hur man vaknar med ett leende på läpparna klockan 04.30

Ok. I officially had the best dream ever and almost ran to the computer to tell everyone at 4.30 a.m. but then I thought: get a hold of yourself, woman. (I only point out gender when I'm really tired). It's a little bit embarrassing but so very good. Wanna hear?
Ok. Jag har allvarligt talat haft den bästa drömmen någonsin och var nära att springa till datorn 4.30 på morgonen för att berätta det för alla men tänkte herregud, kontrollera dig, kvinna. (Det är bara när jag är jättetrött som jag gör genusmässiga utpekanden). Det är lite pinsamt men väldigt bra. Vill ni höra?


I dreamed that you could download ice cream.
Jag drömde att man kunde ladda hem glass från internet.


There was a site where you could click "vanilla", "chocolate" and so on, and there was real Italian gelato, and the ice cream would appear in front of you.
Det fanns en sida där man kunde klicka på "vanilj", "choklad" och så vidare och det var riktig italiensk gelato och glassen bara dök upp framför datorn.

I thought to myself - is this legal? Do I pay for it or just download it? Is it ice cream piracy? Am I an ice cream pirate? Alas, before I downloaded my first ice cream I woke up.
Jag tänkte - är detta lagligt? Ska jag betala glassen eller är det bara att ladda hem den? Är jag en glasspirat då? Innan jag hann ladda ned min första glass vaknade jag.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig