Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, September 8, 2010

How to wake up smiling at 4.30 a.m. / Hur man vaknar med ett leende på läpparna klockan 04.30

Ok. I officially had the best dream ever and almost ran to the computer to tell everyone at 4.30 a.m. but then I thought: get a hold of yourself, woman. (I only point out gender when I'm really tired). It's a little bit embarrassing but so very good. Wanna hear?
Ok. Jag har allvarligt talat haft den bästa drömmen någonsin och var nära att springa till datorn 4.30 på morgonen för att berätta det för alla men tänkte herregud, kontrollera dig, kvinna. (Det är bara när jag är jättetrött som jag gör genusmässiga utpekanden). Det är lite pinsamt men väldigt bra. Vill ni höra?


I dreamed that you could download ice cream.
Jag drömde att man kunde ladda hem glass från internet.


There was a site where you could click "vanilla", "chocolate" and so on, and there was real Italian gelato, and the ice cream would appear in front of you.
Det fanns en sida där man kunde klicka på "vanilj", "choklad" och så vidare och det var riktig italiensk gelato och glassen bara dök upp framför datorn.

I thought to myself - is this legal? Do I pay for it or just download it? Is it ice cream piracy? Am I an ice cream pirate? Alas, before I downloaded my first ice cream I woke up.
Jag tänkte - är detta lagligt? Ska jag betala glassen eller är det bara att ladda hem den? Är jag en glasspirat då? Innan jag hann ladda ned min första glass vaknade jag.

Share:

11 comments

Anonymous said...

Oh, what a delicious dream!

The Gossamer Tearoom said...

Too bad you didn't have a chance to eat any of it!

Betty

Unknown said...

brilliant! love the new header btw :)

Elizabeth said...

This would take my internet addiction to a whole new level :)

Sarah said...

That's so funny-and mad! I am sure, that at some time in the future, your dream will come true!

Karen said...

I bet you craved Ice cream after that dream. Did you have it for breakfast? ;)

Artsnark said...

"I dreamed that you could download ice cream."

This would make a fantastic opening line for a kids' book or poem

Theresa MacNaughton said...

Quite possibly the best dream ever! Theresa

Lena Rollmar said...

Underbart! Jag har förstått att glass verkligen betyder något för dig!

Katarina Cinnamon said...

Vilken toppendröm, mmmm gott.

Katarina Cinnamon said...

Vilken toppendröm, mmmm gott.

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig