Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, September 7, 2010

Kristoffer Berglund in Oscar nominated film / Kristoffer Berglund i oscarsnominerad film - I rymden finns inga känslor, Sveriges oscarsbidrag

Kristoffer Berglund photo by Maria-Thérèse Andersson

Kristoffer Berglund from Långsele was one of the organizers of Kulturbygden where I exhibited photographs over the summer and his new film, I rymden finns inga känslor, has just been selected to represent Sweden at the Academy Awards! The best of luck to you!
Kristoffer Berglund från Långsele var en av personerna bakom Kulturbygden där jag ställde ut fotografier över sommaren och hans nya film, I rymden finns inga känslor, har precis valts som Sveriges oscarsbidrag! LYCKA TILL!

http://www.dn.se/kultur-noje/i-rymden-finns-inga-kanslor-blir-sveriges-oscarsbidrag-1.1166209
http://www.expressen.se/noje/film/1.2125711/i-rymden-finns-inga-kanslor-ar-sveriges-oscarsbidrag
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig