Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, August 3, 2010

Virus!

Oh noes! My computer has got an extra evil virus! I sat for 4,5 hours today trying to reboot and fix whatever was wrong but it turned out to be a virus which I thought was safely tucked away in quarantine. I drew the virus for you.
Å nej! Min dator har fått ett extraelakt virus! Jag satt i 4,5 timme och försökte starta om och laga det som gått snett men det visade sig vara ett virus som jag trodde satt säkert i karantän. Jag har ritat av det åt er.


Right now I can barely click on anything :( With the help of a computer expert I was at least able to burn a virus free dvd with the photos for the babies. Will have to get my computer fixed properly as soon as possible because right now it's a mess.
Just nu kan jag knappt klicka på någonting :( Med hjälp av en datorexpert kunde jag åtminstone bränna en virusfri dvd med bilderna till bebisarna. Måste fixa datorn ordentligt så fort som möjligt för just nu är den en enda röra.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig