Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, August 4, 2010

Happy Midsummer once again! / Glad midsommar en gång till!

Since autumn sucks, we decided to have another Midsummer celebration today! I also created a Facebook group called "those of us who intend to celebrate Midsummer one more time and that's that" and we are already six members.Eftersom höst är dåligt bestämde vi oss för att fira midsommar en gång till idag! Jag har också skapat en Facebookgrupp som heter Vi som tänker fira midsommar en gång till så det så och vi är redan sex medlemmar.


Traditional Midsummer weather unlike the Midsummer we celebrated in June.
Traditionellt midsommarväder till skillnad från midsommarfirandet i juni.


Strawberry cake and coffee / Jordgubbstårta och kaffeThe traditional blue elephant was ceremonially carried  / Den traditionella blå elefanten frambars ceremonielltVeggie food / Vegetarisk matArtist Staffan Forssberg sent us his drawing of a Midsummer pole!
Konstnären Staffan Forssberg skickade oss sin teckning av en midsommarstång!

by Staffan Forssberg


Happy Second Midsummer!
Glad andra midsommar!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig