Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, August 2, 2010

Two good things about August / Två bra saker med augusti

1. These / 1. De här2. At least it's not November. (Trying to stay positive without the ice cream.)
2. Det är åtminstone inte november. (Försöker hålla mig positiv trots att glassen är slut.)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig