Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, August 1, 2010

Smarty-pants replies of late / Rappa repliker den senaste tiden

1. It seems I have developed a bit of an addiction this summer. The object of my addiction is called Ben & Jerry's blablabla ice cream with peanut butter and cookie dough and chocolate. It goes like this: first ice cream, then ultra black coffee. Alas, a few days ago something disturbing happened. I went to my primary ice cream place to buy one and there was a strange gap where the ice cream was supposed to be.

I became agitated. My voce trembled when I asked: "Where is the ice cream?" (Yes, the ice cream.) Salesperson replied: "You ate it all!"

1. Det verkar som om jag utvecklat något av ett beroende under sommaren. Objektet för mitt beroende heter Ben & Jerry's blablabla-glass med jordnötssmör och kakdeg och choklad. Så här gör man: först glass, sedan jättesvart kaffe. För några dagar sedan inträffade dock något kusligt. Jag gick till mitt främsta glasställe för att köpa en och det var ett konstigt tomrum där glassen skulle ligga.

Jag började bli upprörd. Med darrande stämma frågade jag: "Var är glassen?" (Just det, glassen.)
Försäljaren svarade: "Du har ätit upp alla!"

I can quit any time / Jag kan sluta när som helst

2. Today my sister stopped to have falafel with me; she is moving south for her brand new first job! She said she wondered why you never expect packing to take so much longer than you've planned. I felt like the wise older sister -

ME: It's like having pneumonia or the stomach flu. You forget how awful it is until you get it again. Same thing with moving. It's a sort of defense mechanism or you would never move again.

SISTER: Huh. Is that the reason people have more children as well?


2. Idag stannade min syster till här för att äta falafel med mig; hon är på väg att flytta söderut till sitt splitternya första jobb! Hon undrade varför det alltid tar mer tid än man räknat med att packa. Jag kände mig som en mycket vis storasyster -

JAG: Det är som att ha lunginflammation eller magsjuka. Man glömmer hur hemskt det är tills man får det igen. Samma sak med att flytta. Det är en sorts försvarsmekanism för annars skulle man aldrig flytta igen.

SYSTER: Jaha. Är det därför folk skaffar fler barn också?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig