Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, August 5, 2010

Engagement photo shoot / Förlovningsfotografering


Newly engaged - my sister and Johan, two very lovely persons who found each other.
Nyförlovade - min syster och Johan, två underbara personer som hittade varandra.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig