Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, August 6, 2010

One more of the lovely engaged couple and one of my sister / En till på de ljuvliga nyförlovade och en på min syster

These are a little bit weird-in-a-good-way (I hope!) compared to the ones I posted last night. They are unedited, just over exposed.
De här är lite mer konstiga-men-fina (hoppas jag!) jämfört med dem jag lade ut igår kväll. De är oredigerade, bara överexponerade.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig