Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, July 6, 2010

The prettiest balcony in Härnösand / Härnösands sötaste balkong

And it belongs to me, me, me! (I have no modesty.) Won't you join me for a cup of tea?
Och den är min, min, min! (Jag skryter så gärna.) Vill ni dricka lite té med mig?


It wasn't until a few days ago that the weather was warm enough for me to sit on my balcony! It has been so cold. Last week the weather started to warm up and I looked at my balcony. It was grey. It was dirty. It was ugly. So I prettified it! My inspiration was gumballs.
Det var först för några dagar sedan som vädret blev tillräckligt varmt för att jag skulle kunna sitta på balkongen. Så kallt det har varit. Förra veckan när det började bli varmare tog jag mig en titt på balkongen. Den var grå. Den var smutsig. Den var ful. Så jag sötade till den! Min inspiration kom från tuggummikulor.


I found the fabric in the magical land of Ward Robe and cut out a tablecloth. I planted flowers and bought a bee-proof gumball jar and strawberries.
Jag hittade tyget i det magiska landet Garderob och klippte ut en duk. Jag planterade blommor och köpte en getingsäker tugummiburk och jordgubbar.


One of my plants had turned into a tree during the winter so I took it outside and gave it a bigger pot.
En av mina krukväxter hade blivit till ett träd under vintern så jag tog ut det och gav det en större kruka.


The rug cost $4 (SEK 29).
Mattan kostade 29 kr.


Have a strawberry!
Ta en jordgubbe!


Or some ice cream.
Eller lite glass.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig