Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, July 5, 2010

My exhibition, now ONLINE! / Min utställning, nu PÅ INTERNET!

Thank you everyone for your kind comments about my exhibition. I thought I should show you all the photos so here is a slideshow. The exhibition is called From darkness to light. / Tack för alla snälla kommentarer om utställningen. Jag tänkte att jag skulle visa alla fotografierna så här kommer ett bildspel. Utställningen heter Från mörker till ljus.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig