Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, July 5, 2010

Books trying to help other books / Böcker som försöker hjälpa andra böcker

I was really sad yesterday to see my exhibition destroyed, but mysteriously met a book conservator (!) who let me borrow these two things. As you can see, I also called upon my friends the art history books. Things are not looking good (yet) and I actually made it worse by pressing regular paper against the handmade structured paper, but maybe some of the books will be okay. Still, a lot of work destroyed. I don't want to sell anything that's broken even on sale but I will have to wait and see how big the damages are.


Jag var jätteledsen att se min utställning förstörd igår men en bokkonservator (!) dök mystiskt upp och lät mig låna de här två sakerna. Som ni ser vände jag mig också till mina vänner konsthistorieböckerna. Det ser inte så bra ut (än) och jag råkade till och med förvärra genom att pressa vanligt papper mot det handgjorda strukturpapperet, men några av böckerna kanske går att rädda. Ändå är väldigt mycket jobb förstört och jag vill inte sälja något som inte är bra, ens på rea, men vi får vänta och se hur stora skadorna är.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig