Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, July 17, 2010

afiori photographs, now at Skare boutique, High Coast bridge / Fotografier från afiori, nu hos butiken Skare, Hornöberget, Höga kusten


Right next to the High Coast Bridge there's a shop called Skare...
Alldeles bredvid Högakustenbron finns en butik som heter Skare...


Let's go inside!
Kom så går vi in!


There are lots and lots of handmade, colourful candles and other beautiful products...
Där finns massor av handgjorda, färgstarka ljus och andra vackra produkter...Oh wait! What's this? Photographs by Maria-Thérèse Andersson of http://www.afiori.com!/
Vänta nu! Vad är detta? Fotografier av Maria-Thérèse Andersson från www.afiori.com!

Buy some handmade fudge, light a handmade candle and sit in front of your new afiori photograph and go "aaah!"
Köp lite handgjord kola, tänd ett handstöpt ljus, sitt framför ditt nyinköpta afiorifotografi och andas ut med ett "aaah!"

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig