Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, July 16, 2010

High Coast Bridge, Sweden, according to afiori Högakustenbron och Höga kusten enligt afiori

These are my very newest photographs which I am pleased to say are now sold in a shop at the High Coast Hotel, right beside the High Coast Bridge! Some will also be available as limited edition prints. They are also for sale directly from me.
Detta är mina allra nyaste fotografier och jag har nöjet att berätta att de nu finns till salu i en butik i Högakustenhotellet, alldeles vid Högakustenbron! Några kommer också att finnas i begränsad upplaga. De säljs även direkt från mig.
Taken in Helgum / Taget i Helgum:And you already know this one, Across the sea, taken in Härnösand
Och den här känner ni igen, Över havet, taget i HärnösandThe High Coast is part of the UNESCO World Heritage list and the High Coast Bridge is about a 20 minute drive from Härnösand. This is one of the most beautiful parts of Sweden, so you should come here! Oh, and if you do, be sure to pick up some afiori photographs in the shop :)
Höga kusten är med på UNESCOs världsarvslista och Högakustenbron ligger på ca 20 minuters avstånd med bil från Härnösand. Höga kusten är en av de vackraste platserna i Sverige, så kom hit! Och när ni gör det, köp fotografier från afiori i butiken :)
-------------------------------------
August 15: The shop at the High Coast Hotel has closed for the season. Please e-mail me if you are interested in the photos. A selection is also available at First Hotel Härnösand.
15 augusti: Butiken i Högakustenhotellet har nu stängt för säsongen. Maila mig om ni är intresserade av bilderna. Det finns även ett urval på First Hotel i Härnösand.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig