Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, July 1, 2010

Giveaway - last chance and something extra! / Tävlingen - sista chansen och något extra!

I told you the Tea Party giveaway ended today but since I'm quite busy - in a good way - I will have to draw the winners tomorrow. This happens to be my 600th post so I am also throwing in a 3rd prize - a surprise (sur-prize?) mini print for a third winner! Yay! Will collect all the names tomorrow and also see if you are an afiori follower and / or have blogged about me :)


Jag sa ju att tékalastävlingen tog slut idag men eftersom jag har mycket att göra - på det bra sättet - kommer jag att dra vinnarna i morgon. Detta råkar vara mitt sexhundrade blogginlägg så därför slänger jag också in ett tredjepris - ett hemligt minifotografi till tredjepristagaren! Jippi! Kommer att samla ihop alla namn i morgon och också se om du är en bloggföljare och / eller har bloggat om mig :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig