Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, June 20, 2010

Somebody else's geese / Någon annans gäss

Two random geese showed up and sat in the middle of the road.
Två gäss kom helt apropå och satte sig mitt i vägen.
They hesitantly moved towards the side of the road and then walked back.
De rörde sig tveksamt mot vägkanten men gick sedan tillbaka.


Punk rock bird stared blankly at me when I tried to reason with it: "Go away! Go away! Do you want to get yourself killed? Come here! Go away! Are you stupid? Come here!"
Punkrockfågeln stirrade tomt på mig när jag försökte resonera med den: "Stick iväg! Stick härifrån! Vill du bli överkörd eller? Kom hit! Stick iväg! Är du dum? Kom hit!"


I think this one was styled by Vivienne Westwood. They are now sitting on a lawn waiting for their people. This is too weird for me. I'm going back to Härnösand.
Jag tror den här stylats av Vivienne Westwood. Just nu sitter de på en gräsmatta och väntar på sina människor. Det här är för underligt för mig. Jag sticker tillbaka till Härnösand.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig