Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, June 20, 2010

New Swedish music and the opening of Kulturbygden, Sollefteå. Oh my!, Felix & Benji, Kraa

Friday night marked the opening of Kulturbygden in Sollefteå; a new culture venue created by young talents and entrepeneurs Thomas Forsberg, Stefan Forsberg, Petronella Jakobsson and actor Kristoffer Berglund from Långsele along with several friends. They must all have worked like crazy preparing a gorgeous old building and the event.
I fredags kväll invigdes alltså Kulturbygden i Sollefteå, ett nytt kulturarrangemang som skapats av de unga begåvade entrepenörerna Thomas Forsberg, Stefan Forsberg, Petronella Jakobsson och skådespelaren Kristoffer Berglund från Långsele tillsammans med flera vänner. De måste ha jobbat som galningar med att förbereda detta fina gamla hus och själva premiären.

It was quite cold and it rained, but I think we were all happy to stand outside and listen to music for a while.
Det var kallt och regnade, men jag tror att alla var glada att stå utomhus och lyssna på musik ett tag.

Me and my mum, photo by Louise Andersson / Jag och mamma, foto av Louise Andersson


The introductory speech by Ove Hillbom was quite funny because of the background music - he sort of rapped his speech, which I'm not sure will come through in this rather bad mobile phone video clip. Then Hervor Sjödin (author among other things) held her opening speech which made me think of Selma Lagerlöf.
Invigningstalet av Ove Hillbom var kul för det hade bakgrundsmusik - han nästan rappade sitt tal, vilket jag inte är säker på att det går fram i denna dåliga mobiltelefonvideo. Därefter invigningstalade Hervor Sjödin (författare bland annat) och hennes tal fick mig att associera till Selma Lagerlöf.


Above: Felix & Benji, a local band which was quite talented. Listen to them!
Här ovanför: Felix & Benji, ett lokalt band som var mycket begåvat Lyssna på dem!.

This band is called Oh My! Visit their MySpace. I think their music was quite good but they should have talked less - or at least not confessed that they didn't know the difference between Sollefteå (where they were playing) and Skellefteå which is way up in the north of Sweden - especially when they came from a neighbouring town. Oh my.
Detta band heter Oh My! Titta in i deras MySpace. Jag tycker att deras musik var bra men de skulle ha spelat mer och pratat mindre - eller åtminstone inte erkänt att de inte visste skillnaden mellan Sollefteå (där de stod och spelade) och Skellefteå. I synnerhet eftersom de kommer från Sundsvall... Oh my.


Two of the nicest dressed people in the audience, this is Sara Parkman from the brilliant Härnösand band Kraa and Gustaf Lindström who exbitited moose artwork.
Två av de finast klädda i publiken; detta är Sara Parkman från det briljanta Härnösandsbandet Kraa och Gustaf Lindström som ställde ut älgkonstverk.

Kraa will play at Kulturbygden in August. Click below to watch one of their videos.
Kraa kommer att spela på Kulturbygden i augusti. Klicka här nedanför för att se en av deras videor.


Because of the rain, I was only carrying my mobile phone and not my real camera, so I have very bad pictures of the exhibitions inside the building. Like I mentioned before, I exhibited along with 13 other artists.
På grund av regnet hade jag bara med mig mobilen och inte min riktiga kamera, så jag har väldigt dåliga bilder från utställningarna inne i huset. Som jag skrev tidigare ställde jag ut tillsammans med 13 andra konstnärer.

photo by Johan Nilsson

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig