Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, June 16, 2010

Dagbladet interview published / Intervjun i Dagbladet publicerad

A while back I was interviewed by the newspaper Dagbladet. The interview was published when I was away, but they sent me a few copies! Click here for a translation.
För ett tag sedan blev jag intervjuad av Dagbladet. Intervjun publicerades när jag var bortrest men de skickade några exemplar! Klicka på bilderna så bör de komma upp tillräckligt stort för att texten ska gå att läsa (säg till annars).Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig