Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, May 3, 2010

What the swans don't know / Det svanarna inte vet


- Hey, isn't she that girl from afiori?
- Yeah, I totally read her blog.
-Hallå, är inte det tjejen från afiori?
- Jo, det är det. Jag läser hennes blogg.


- I wonder why she's waving a black thing at us instead of sitting at home finishing her income tax return or doing some actual work.
- Exactly.
- Undra varför hon viftar en svart grej åt vårt håll i stället för att sitta hemma och göra klart deklarationen eller faktiskt jobba med något.
- Ja precis.


What the swans don't know is that I already filed my first "big" income tax return two days ahead of the deadline, woohoo! Thanks again to my superb accountant! I shall now proceed to create notebooks, cards and photographs for a spring market. More about afiori's summer plans later!
Det svanarna inte vet är att jag redan har skickat in min första "stora" deklaration, två dagar före deadline! Jippi! Tack igen till min superba revisor! Jag ska nu tillverka anteckningsböcker, kort och fotografier till en vårmarknad. Mer om afioris sommarplaner senare! Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig