Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, May 1, 2010

Kitty hat and kaffekask / Katthatt och kaffekask

photo by Majn

Today I went to a mysterious party in a secret forest where a magical kettle was boiling...
Idag var jag på ett mystiskt kalas i en hemlig skog där en magisk kittel kokade...

I looked at myself in a strange mirror and found that I was wearing a kitty hat...
Jag såg mig själv i en underlig spegel och jag visade mig bära katthatt...


Like any other kitty, I very much like veggie sausage...
Som alla andra katter tycker jag mycket om sojakorv...


...and kaffekask! (Coffee with a bit of, um, booze in it!)
...och kaffekask!Pweeease?


Then there was fluffy cake...
Sedan fick vi fluffiga bakverk...


It was rather cold but I found a pink blossoming shrub! I photographed one last year as well.
Det var ganska kallt men jag hittade en liten blommande rosa buske! Tibast, som jag även fotograferade förra året.


Happy 1st of May! Glad första maj!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig