Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, May 20, 2010

An interview, a long day and packing my bags / En intervju, en lång dag och att packa väskor

A couple of days ago, I received a call from a newspaper in a neighbouring town, Sundsvall. The reporter had seen my art online by chance and wanted to interview me. So she did, today, along with a photographer. I will show you the paper in a few weeks when it's out :)
För ett par dagar sedan fick jag ett samtal från en tidning i Sundsvall. Reportern hade sett mina bilder på internet av en slump och ville intervjua mig. Det gjorde hon också, idag, tillsammans med en fotograf. Jag kommer att visa tidningen om några veckor när reportaget kommer :)


Since I got up super early - shortly after 8 a.m. - my day has been strangely long! I must try this again sometime.
Eftersom jag vaknade så tidigt - strax efter 8 - har min dag varit ovanligt lång! Jag måste prova det här igen någon gång.

I am packing my bags to go to Östersund this weekend and participate in the Jamtli Spring Fair. And now I am off to paint for a while.
Jag håller på att packa väskorna för att åka till Östersund och Jamtli vårmarknad i helgen. Nu ska jag dock måla ett tag.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig