Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, May 18, 2010

art book 001

Illustrated, handwritten and handbound book by me; this is art book 001, available in my shop as of now. The book is sealed in a transparent envelope which means that the buyer will have to actively decide whether he or she should open it and reveal the secrets, or keep it closed and allow the secrets to be the artwork.
Illustrerad, handskriven och handbunden bok av mig; detta är art book 001 som nu finns i butiken. Boken är förseglad i ett transparent kuvert, vilket innebär att köparen aktivt måste bestämma sig för om han eller hon ska öppna det - och därmed avslöja hemligheterna - eller låta det vara stängt och tillåta hemligheterna att vara själva konstverket.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig