Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, May 20, 2010

Spring song / Vårsång

One of my newest photographs
Ett av mina nyaste fotografier

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig