Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, May 16, 2010

I told you I was a fashion blogger! Part 1 / Jag sa ju att jag var en modebloggare! Del 1

I'm sitting here, working on a custom order, packaging things I sold during the weekend, and I'm wearing a new little black dress. It feels weird, somehow; not at all like when I tried it on last night. Stupid dress, accusing me of being fat! I go on working.

When I get up and look at myself in the mirror - before going to the post office - I see that I'm wearing the dress backwards. If it is, in fact, a dress and not a long t-shirt. Hmm. Bad pic here but with Very White Legs as a bonus. Proof that I'm a fashion blogger: I am not afraid to wear a backwards shirt as a dress. I also stand in a really weird way although that was out of laziness - no, I mean, I am fashionably blasé and am thinking about angles, just like Tyra said you should.

Här sitter jag, jobbar med en specialbeställning och packar saker som jag sålt i helgen, och jag har på mig en ny liten svart klänning. Den känns konstig på något sätt, inte alls som när jag provade den igår. Dumma skitklänning som kallar mig fet! Jag fortsätter jobba.

När jag går och tittar mig i spegeln - precis innan jag går till posten - märker jag att jag har på mig klänningen bakvänt. Om den nu är en klänning och inte en lång t-shirt. Hmm. Dålig bild här men ni får Väldigt Vita Ben som bonus. Bevis för att jag är en modebloggare: Jag är inte rädd för att ha på mig en bakvänd tröja som klänning och jag står konstigt på bilden, men det är i och för sig pga lathet - eller nej, att jag är modemässigt blasé och tänker på vinklar precis som Tyra sagt att man ska.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig