Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, May 16, 2010

I told you I was a fashion blogger! Part 2 / Jag sa ju att jag var en modebloggare! Del 2


One of my photographs is going to be in the next issue of Viva la Moda, an online fashion magazine! I think it's coming out soon. In the meantime, check out the previous issue.
Ett av mina fotografier kommer att vara med i nästa nummer av Viva la Moda, en modetidning på internet! Jag tror att den kommer ut snart. Till dess, ta en titt på förra numret.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig