Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, May 14, 2010

68 degrees and snow / 20 grader varmt och snö


Birch leaves emerged today from tiny buds. It was 68°F / 20°C, snow left on the ground. These photos were taken five minutes apart.
Björklöv växte fram idag ur små knoppar. 20 grader varmt och snö kvar på marken. De här bilderna tog jag med fem minuters mellanrum.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig