Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, May 17, 2010

I bought a small wall / Jag köpte en liten vägg (förbereder för Jamtli vårmarknad 2010)

This weekend, I'm taking afiori to Jamtli spring fair in Östersund. Photographs, collages, notebooks, scrapbooks and cards. I'm going to be in a very old building where you can't even pin photographs to the wall, so I've been trying to come up with a good solution. Today I found this. It's a metal trellis, meant for gardening, fits in my car (75x140 cm) and I can hang framed photos on it as well. It's also a nice thing to have in my studio to try different things.

I helgen tar jag med mig afiori till Jamtli vårmarknad i Östersund. Fotografier, collage, anteckningsböcker, scrapbooks och kort. Jag kommer att stå i det gamla Tingshuset och där får man inte ens nåla fast fotografier, så jag har försökt komma på en bra lösning. I dag hittade jag den här, på trädgårdsavdelningen! Det är en metallspaljé som får plats i bilen (75x140 cm) och man kan också hänga inramade fotografier på den. Även bra att ha i ateljén för att prova olika saker.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig