Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, May 14, 2010

Vintage inspired, sweet tea, spring blossom, ocean, peacock... new notebooks! / Nya anteckningsböcker, vintageinspirerat, vårblommor, hav, tekoppar med blandade blad!


New notebooks with mixed paper or white or blue pages...
Nya anteckningsböcker med blandade blad, vita eller blå blad...


...now available in my shop
...finns nu i butiken

They want to join you for fika...
De vill följa med dig och fika...


...at a fancy café or at your house. Won't you invite them?
...på ett fint kafé eller hemma hos dig. Kan du inte bjuda in dem?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig