Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, April 15, 2010

A good morning / En god morgon

When the doorbell rings, someone puts a plant outside your door and runs away
När det ringer på dörren, någon ställer en krukväxt utanför och springer iväg

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig