Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, April 16, 2010

Lions, dragons and translated water / Lejon, drakar och översatt vatten


Today I woke up super early (8.05) and went on an adventure. I put on my little red shoes (spring shoes!) and packed my bag...
Idag vaknade jag jättetidigt (8.05) och åkte på äventyr. Jag tog på mig mina röda små skor (vårskor!) och packade väskan......and went to Sundsvall to attend my very first conference (barring one when my role was primarily that of the accompanying daughter). It's a conference for translators (you do know that you can hire me, don't you?)  I got a goodie bag full of dictionaries and a little stress relief squeezable guy, all of which matched my outfit. See, I am a fashion blogger after all!
...och åkte till Sundsvall för att gå på konferens för första gången (utom en gång då jag främst deltog i egenskap av medföljande dotter). Det var en översättarkonferens som anordnas av SFÖ (ni vet väl att ni kan anlita mig?) Jag fick en kasse full av ordböcker och en liten antistressfigur; som synes passade allt bra ihop med mina kläder - jag menar min outfit. Titta, jag är en modebloggare i alla fall!The first lecture was by well-known linguist Catharina Grünbaum. She talked about different ways to handle situations when you need a new term for something that didn't exist before, such as a computer or an airbag, and using words from other languages. Some English words are used directly in Swedish, ie we don't translate them, and while there are often Swedish expressions which are perfectly fine, or even more exact than the original term, others lack appropriate synonyms. While I can't convey her examples in English only, I will say that her lecture was hilarious, witty and enlightening.

Den kända språkvetaren Catharina Grünbaum höll en föreläsning om hur man kan hantera situationer då vi behöver nya ord för företeelser eller saker som inte funnits tidigare, till exempel en dator eller airbag / krockkudde. Till många engelska termer finns ju svenska ord som fungerar lika bra eller som till och med är mer exakta. Hon gav exemplet friggebod som är ett ord på svenska men kräver en lång beskrivning på andra språk. Ordet bitch, däremot, har ju ingen riktigt bra svensk synonym. Satkärring är något värre, oglamourösare, fulare - en bitch kan vara vacker och avundsvärd. Catharina Grünbaum-citat: "Jag tycker bitchen kan passera - men inte whiplashen". (Någon som kommer ihåg att whiplash kan översättas med pisksnärt?)


Catharina Grünbaum interviewed by Jonas Hallberg before her lecture
Catharina Grünbaum intervjuas av Jonas Hallberg före föreläsningen


The second good lecture I listened to was by Lars Wollin who talked about the history of translation. Strangely enough, both he and Catharina Grünbaum quoted Alice in Wonderland and Through the Looking-Glass.
Den andra bra föreläsningen som jag gick på var med Lars Wollin. Han berättade om översättning i ett historiskt perspektiv. Lustigt nog citerade både han och Catharina Grünbaum Alice i underlandet och Alice i spegellandet! Jag antar att de håller sig väldigt uppdaterade och à jour och inte dissar populärkulturens vibbar.

There were lots of lions and dragons in Sundsvall but not in the conference crowd.
Det fanns gott om lejon och drakar i Sundsvall, dock ej bland konferensdeltagarna.


Even the water was translated!
Till och med vattnet var översatt!


Tomorrow I'm going back to the conference. For now - ciao, hej då, bye, guten Abend, mirëupafshim, hei sitten, пока, au revoir, Do viđenja, γεια, adiós and all the other languages. If yours is missing, feel free to teach me in comments!
I morgon ska jag tillbaka till konferensen. Tills vidare - ciao, hej då, bye, guten Abend, mirëupafshim, hei sitten, пока, au revoir, Do viđenja, γεια, adiós och alla andra språk.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig