Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Friday, April 2, 2010

Finally a sign of spring / Äntligen ett vårteckenOne tree in the entire, snow-covered Härnösand! / Ett träd i hela snötäckta Härnösand!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig