Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, April 2, 2010

I'm on the road and I forgot all my clothes / Jag är på vift och har glömt alla kläder

afiori girl wakes up after actually sleeping for a few hours, packs her bags, runs errands, visits someone nice and drives to her mum and sister, one and a half hour away. Without packing her clothes.
afioribruden vaknar efter att faktiskt ha sovit några timmar, packar sina väskor, går ärenden, hälsar på hos någon snäll person och kör sedan till sin mamma och syster, en och en halv timme bort. Utan att packa sina kläder.She was going to do laundry at her mum's house and all the clothes were in a laundry bag which is still sitting safely beside her bed, one and a half hour away.
Hon tänkte tvätta hos sin mamma och alla kläder låg i en tvättpåse som fortfarande står bredvid sängen en och en halv timme bort.Luckily she was wearing reasonably cute clothes and found these (below) at the bottom of her bag which mostly contained her computer. Tights, nightie, ribbon, hair thingy, socks. Oh, and she does have undergarments in her old room. (Too much information yet?)
Lyckligtvis hade hon på sig relativt fina kläder och hittade dessa saker i botten av en väska som annars mest innehöll hennes dator. Strumpbyxor, nattlinne, sidenband, hårblomma, sockor. Jo, och hon har underkläder i sitt gamla rum. (För mycket information än?)She isn't sure why she's writing this post in third person. Must be because she turned into a bunny.
Hon vet inte riktigt varför hon skriver detta inlägg i tredje person. Antagligen för att hon förvandlats till en kanin.
before - after


Her sister is also a bunny.
Hennes syster är också en kanin.

photos by Louise, Johannes (last pic) and me.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig