Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, April 1, 2010

A walk through town / En promenad genom stan

Today was rainy and grey... I went for a walk, and luckily I met my friend Alveola! Idag var det regnigt och grått... Jag gick på en promenad och som tur var träffade jag min vän Alveola!


She is adorable, an artist and a mother of two! Hon är jättesöt, konstnär och tvåbarnsmamma!


Kaffe mocha...

Nothing much happened in town! Det hände inte mycket på stan!



I saw myself lying on a table... Jag såg mig själv ligga på ett bord...


After trying to find something Easter related (hello? free sweets?), I bought a salad and wandered home. Boring day? No, because the best part was that I didn't cough at all when I walked home. This dreadful bronchitis I got a month ago still made me cough like crazy two days ago when I met the art society, but not today!
Efter att ha försökt hitta något påskrelaterat (hallå? gratis godis?) köpte jag en sallad och gick hem. Trist dag? Nej, för det bästa var att jag inte hostade alls när jag gick hem. Den här hemska bronkiten som jag fick för en månad sedan - jag hostade som en galning igen i förrgår när jag träffade konstföreningen men inte idag!


Oh and I also talked to the County Administrative Board about my business. It was a really nice meeting. Before I went in, I got a sticker. Not sure what I was supposed to do with it but stickers are cool and they spelled my name right (without the apostrophes but hey).
Jo och jag har varit på möte med Länsstyrelsen om mitt företag. Det var ett väldigt trevligt möte. Innan jag gick in fick jag ett klistermärke. Vet inte riktigt varför men klistermärken är väl bra och de stavade mitt namn rätt (utan apostrofer men ändå).



So, do you celebrate Easter? Any plans for the weekend? Vad har ni för planer för påskhelgen, om ni firar?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig