Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, April 11, 2010

bye bye black cat


Remember Mr. Black Cat, whose portrait I sold to that Hollywood movie? I haven't seen him around for a while. Turns out his hair is turning grey and he has become senile and is about to be put down, my neighbour is sad.
Kommer ni ihåg svarta katten, vars porträtt jag sålde till den där Hollywoodfilmen? Jag har inte sett honom på ett tag. Visar sig att han fått grå hår i pälsen och blivit senil och ska avlivas, min granne ledsen.


----

I am super late catching up on everyone's blog posts because of taxes, taxes, taxes! Today my very helpful helper helped me for hours though.
Jag är sen att läsa allas bloggar p.g.a. skatt, skatt, skattedeklaration! Idag var min väldigt hjälpsamma medhjälpare här och hjälpte mig i flera timmar dock.

Härnösand bloggkartan.se
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig