Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, March 18, 2010

Lightness / Lätthet


Hello, hello! No need for concern about my post yesterday! It's a dark painting, not a dark Maria-Thérèse :) To lighten the mood, only for you, these are three new photographs.
Hej, hej! Ingen anledning att oroa sig för mitt inlägg från igår! Det är en mörk målning och inte en mörk Maria-Thérèse :) För att lätta upp stämningen kommer här, bara för dig, tre nya fotografier.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig