Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, March 27, 2010

An exhibition / En utställning

Today I drove to a place called Björkudden near the High Coast Bridge to see an exhibition of watercolours. There were around 80 paintings by artists who have taken classes by Annelie Löfling. This woman I know exhibited there but she wasn't at the opening today. Instead, I was surprised to meet my neighbour Marianne who apparently is also really good at painting! I handed her my daffodils.
Idag körde jag till Björkudden nära Höga Kustenbron för att se en utställning med akvareller. Det fanns runt 80 målningar där av konstnärer som gått kurser hos Annelie Löfling. En kvinna jag känner ställde ut men hon var inte på vernissaget idag. I stället träffade jag ingen mindre än min granne Marianne som också visade sig vara väldigt bra på att måla! Jag överräckte mina påskliljor.


I spent quite some time looking at all 80 paintings by around 20 students and their teacher...
Jag tillbringade en hel del tid med att titta på alla 80 målningar av ca 20 elever och deras lärare...


I think everyone's business cards were so cool! Free mini paintings!
Alla hade så snygga visitkort! Små gratisakvareller!


Then I drove through snowfall...
Sedan körde jag genom snöfallet...

To my mum and we participated in Earth Hour. However, I forgot to turn one lamp off in my flat so if anyone in Härnösand noticed, I'm the one with the lights on and nobody home!
Till min mamma och vi deltog i Earth Hour. Däremot glömde jag att släcka en lampa i min lägenhet så om någon såg det i Härnösand är det jag som har lyset på men ingen är hemma!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig