Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, February 12, 2010

Where I went and what I did / Vart jag reste och vad jag gjorde


This is where I went yesterday! Hit reste jag igår!


From Härnösand / Sundsvall airport there in the middle of Sweden... Från Härnösand / Sundsvalls flygplats där i mitten av landet...

To Stockholm. Till Stockholm.


It was the first time it didn't rain or snow there when I came to visit... Det var första gången det inte regnade eller snöade när jag var där...

...but there was a lot of snow; it was fairly cold and there were polar bears. (To answer your question, Ann, I think you can pick panda bears when there's just a little bit of snow and polar bears when there is a lot.)
...men det fanns mycket snö; det var ganska kallt och jag såg isbjörnar. (För att svara på Anns fråga: Jag tror man kan plocka pandor när det bara finns lite snö och isbjörnar när det finns mycket.)

This is why I am not a fashion blogger: I go into the Odd Molly store and stare at the beautiful wall instead of the clothes.
Det här är anledningen till att jag inte är någon modebloggare: Jag går in på Odd Molly och tittar på den vackra väggen i stället för kläderna.


I did see a beautiful dress though. Men jag såg en fin klänning.


I went to see an exhibition by Astrid Sylwan at Andersson / Sandström Gallery. I liked it. Jag såg en utställning av Astrid Sylwan på Galleri Andersson / Sandström. Jag gillade den.


This painting was HUGE. Den här var JÄTTESTOR.
My fave. Min favorit.

I'd love to exhibit there in the future. Jag skulle gärna ställa ut där själv någon gång.

I had dinner and coffee with nice people, ran a few business errands for afiori and came back home at 4 o'clock this morning. Jag åt middag och fikade med trevliga människor, gjorde några ärenden åt afiori och kom hem igen klockan fyra i morse.

Photos by me, as usual.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig